ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮੋਲਡਸ

ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ-ਲੈਂਪ-ਪਲਾਸਟਿਕ-ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ-ਮੋਲਡ

ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਲੈਂਪ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮੋਲਡ

ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ-ਹਾਊਸਿੰਗ--ਪਲਾਸਟਿਕ-ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ-ਮੋਲਡ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮੋਲਡ

ਤੋਹਫ਼ਾ-ਪਲਾਸਟਿਕ-ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ-ਮੋਲਡ

ਤੋਹਫ਼ਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਟੀਕਾ ਉੱਲੀ

ਮੈਡੀਕਲ-ਉਪਕਰਨ-ਪਲਾਸਟਿਕ-ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ-ਮੋਲਡ

ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮੋਲਡ

ਖੇਡ-ਸਾਮਾਨ-ਪਲਾਸਟਿਕ-ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ-ਮੋਲਡ

ਖੇਡ ਉਪਕਰਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮੋਲਡ

ਟੇਬਲਵੇਅਰ-ਪਲਾਸਟਿਕ--ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ-ਮੋਲਡ

ਟੇਬਲਵੇਅਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਟੀਕਾ ਉੱਲੀ

ਹੋਰ-ਕਸਟਮਜ਼ਾਈਡ-ਪਲਾਸਟਿਕ-ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ-ਮੋਲਡ

ਹੋਰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮੋਲਡ